Phân biệt lớp giáp xác và lớp sâu bọ

phân biệt lớp giáp xác và lớp sâu bọ

user-avatar

đặc điểm phân biệt lớp sâu bọ và giáp xác là:

- cơ thể có 3 phần đầu, ngực, bụng.

- phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

- có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.

- phát triển qua hình thức biến thái.

- sâu bọ có đủ 5 giác quan.

bn xem có thể xem tại link (nhấp chuột vào link dưới):

\(/hoi-dap/question/157007.html\)


Các câu hỏi liên quan