Nhện chăng tơ vào lúc nào?

Nhện chăng tơ vào lúc nào?

user-avatar

Nhện chăng tơ vào lúc nào?
Nhện chăng tơ chủ yếu là vào ban đêm để dễ bắt mồi.


Các câu hỏi liên quan