Vì sao phải tiêu diệt các sâu bệnh hại

Vì sao phải tiêu diệt các sâu bệnh hại

user-avatar

Vì chúng ngăn cản các cây nông nghiệp (lâm nghiệp) sinh sôi và phát triển (năng suất cây trồng giảm)


Các câu hỏi liên quan