Cách phân biệt nhện đực và nhện cái

Cho mình hỏi một câu:

Làm sao để phân biệt nhện và nhện đực vậy các bạn?

user-avatar

Đê phân biệt nhện đực và nhện cái thì dựa vào kích thước của con đực và con cái:

khác với những loài khác thì con nhện đực nhỏ hơn con nhện cái


Các câu hỏi liên quan