Nêu cấu tạo tim của thằn lằn

Tim của thằn lằn có ngăn vậy! Tớ quen mất rồi giúp tớ nhé! Cảm Ơn

user-avatar

tim thằn lằn có 3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất) có 2 vòng tuần hoàn ( tâm thất có 1 vách hụt ngăn tâm thất thành 2 nửa)


Các câu hỏi liên quan