Nêu đặc điểm bộ xương của thằn lằn bóng đuôi dài

1.Tại sao, bộ xương sườn của thằn lằn bóng (đuôi dài), lại ngắn?

2.Trình bày 1 cơ quan nào đó của thằn lằn bóng mà ít khi mọi người biết tới?

Mong mọi người đóng góp ý kiến hay và bổ ích!Xin chân thành cảm ơn ạ!

user-avatar

1.

Đặc điểm bộ xương của thằn lằn bóng đuôi dài :

- Xương đầu

- Cột sống có nhiều đốt. Các đốt thân mang xương sườn kết hợp với xương mỏ ác thành lồng ngực

- Các xương đầu

2. cái đó theo mình là MẮT của chúng

2.


Các câu hỏi liên quan