Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang

đặc điểm chung của nghành ruột khoang

user-avatar

Chủ yếu sống ở nc,cơ thể có đối xứng toả tròn,cơ quan tiêu hoá dạng túi,cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào,có tế bào mô bì cơ và tế bào gai để tự vệ và tấn công,sinh sản vô tính mọc chồi,sinh sản hữu tính sinh dục đực và cái.


Các câu hỏi liên quan