Tại sao cấm khai thác san hô bừa bãi?

Tại sao lại cấm khai thác san hô bừa bãi? Nêu các biện pháp bảo vệ san hô

user-avatar

vì khi khai thác san hô có thể rừng rong biển bị phá hoại


Các câu hỏi liên quan