Nêu tác hại của giun chỉ

1, Giun chỉ có tác hại gì? Vẽ và nêu quá trình vòng đời của giun chỉ

2, Nêu cách bắt mồi và thải chất thải của trùng giày

user-avatar

1,-tác hại của giun chỉ:chúng kí sinh ở ṃach huyết gây ra các bệnh như tay voi,chân voi,vú voi

-vòng đời của giun chỉ:

ấu trùng lên bao vòi của muỗi-->ấu trùng trọc thủng bao vòi vào máu người-->giun chỉ trưởng thành kí sinh ở bạch huyết gây bệnh chân,tay,vú voi-->giun chỉ trưởng thành đẻ ra ấu trùng-->ấu trùng vào máu chuẩn bị kí sinh ở cơ thể muỗi

2, mồi được lông bơi dồn về lỗ miệng-->thức ăn qua miệng và hầu được vo viên trong kg bào tiêu hóa-->kg bào tiêu hóa dời hầu và di chuyển theo quỹ đạo nhất định-->enzim tiêu hoa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh-->chât bã được thải ra ngoài qua lỗ thóat ở thành cơ thể


Các câu hỏi liên quan