Vì sao ngành ruột khoang tiến hóa hơn ngành động vật nguyên sinh

vi sao nganh ruot khoang tien hoa hon nganh dong vat nguyen sinh?

user-avatar

Vì chúng có đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, là động vật đa bào bậc thấp, cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào, có tế bào gai để tự vệ và tấn công., di chuyển đa dạng, hình dạng phong phú .


Các câu hỏi liên quan