Biện pháp phòng tránh giun dẹp kí sinh?

Biện pháp phòng tránh giun dẹp ki sinh?

user-avatar

-vệ sinh cá nhân:rửa tay trước khi ăn

-vệ sinh thực phẩm,ko ăn rau sống,ăn chín,uống sôi

-vệ sinh môi trường

-diệt bỏ các vật chủ trung gian

tick hộ mk nha,chúc bạn học tốt!


Các câu hỏi liên quan