Nêu vai trò của lớp sâu bọ với ngành chân khớp

nêu vai trò của lớp sâu bọ với nghành chân khớp

user-avatar

- LỢI ÍCH:

+ Cung cấp thực phẩm

+ Làm thuốc chữa bệnh

+ Làm thức ăn cho động vật khác

+ Thụ phấn cho cây trồng

+ Có giá trị xuất khẩu

+ Làm sạch môi trường

- TÁC HẠI:

+ Làm hại cây trồng

+ Là vật chủ trung gian truyền bệnh

+ Hại đồ gỗ, tàu, thuyền


Các câu hỏi liên quan