Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều

vì sao trâu , bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều

user-avatar
  • Chúng sống và làm việc ở môi trường đất ngập nước, trong đó có nhiều ốc nhỏ là vật chú trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan.
  • Trâu bò ở nước ta thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài thiên nhiên, ở đó có rất nhiều kén sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò.

  • Các câu hỏi liên quan