So sánh đặc điểm cấu tạo của sán lông và sán lá gan

SST đặc điểm/đại diện sán lông sán lá gan ý nghĩa thích nghi
1 mắt
2 lông bơi
3 giác bám
4 cơ quan tiêu hóa
5 cơ quan sinh dục


Các câu hỏi liên quan