Ý nghĩa của việc san hô sống thành tập đoàn

San hô sống thành tập đoàn có ý nghĩa gì??
Giúp mình nhé

user-avatar

Mỗi tập đoàn sa hô không phải một nhóm các polyp đơn lẻ cùng sống vì lợi ích chung, mà là kết quả của sự trưởng thành và đâm chồi của một polyp cơ sở. chúng có chung một hệ chất lỏng và thần kinh, đều giống nhau về gen và các polyp liên kết bằng một lớp mô phỏng.


Các câu hỏi liên quan