Ý nghĩa của ngành ruột khoang trong sinh thái biển

Ví dụ tạo vẻ đẹp cho biển, có ý nghĩa về sinh thái của ngành ruột khoang

user-avatar

-Ruột khoang rất đa dạng,phong phú ở biển nhiệt dới và biển nc ta

-Chúng tạo nên một trong các cảnh quan độc đáo ở đại dương có vai trò về mặt sinh thái

-Đảo ngầm san hô gây cản trở cho giao thông đoòng biển nhưng chúng có ý nghãi về mặt sinh thái đối vs biển và đại dương là tài nguyên thiên nhiên quý gía


Các câu hỏi liên quan