Nêu tính chất của các khối khí trên bề mặt trái đất

nêu tính chất của các khối khí trên bề mặt trái đất

user-avatar

nêu tính chất của các khối khí trên bề mặt trái đất

Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

Khối khí lục địa hình thành trên bề mặt lục địa, có tính chất khô.

Khối khí đại dương hình thành trên biển và đại dương, có độ ẩm lớn.


Các câu hỏi liên quan