Vì sao có sự khác nhau về nhiệt độ và không khí trong cùng 1 thời gian?

Vì sao cő su khác nhau vè nhiet đô và không khí trong cùng 1 thoi gian.Cho ví du

user-avatar

Nguyên nhân : do nước các đại dương nóng chậm và nguội rất lây (hấp thụ chậm và nhả nhiệt chậm hơn) trong lục địa nóng nhanh nhưng nguội nhanh hơn

VD : Ban ngày nhiệt độ không khí cao hơn đại dương

Ban đêm nhiệt độ không khí lục địa thấp hơn đại dương.

Chọn câu mình nha!!!!


Các câu hỏi liên quan