Từ xưa đến nay con người đã lợi dụng quy luật lên xuống của thủy triều để làm gì?

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết từ xưa đến nay con người đã lợi dụng quy luật lên xuống của thủy triều để làm gì?

user-avatar

- Từ xa xưa con người đã biết lợi dụng thủy triều, điển hình nhất là lợi dụng thủy triều để đánh giặc: chiến thắng trên sông Bạch Đằng.

- Thủy triều còn được con người lợi dụng để đánh bắt cá, làm muối và để ra khơi được thuận lợi...

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan