Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng?

Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của từng tầng?

user-avatar
Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng, đó là: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển. - Đặc điểm tầng đối lưu: + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C. + Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này. + Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,... + Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đúng -Tầng bình lưu

+nằm trên tầng đối lưu tới độ cao khoảng 80 km .

+tầng này có lớp ô dôn, lớp này có tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sing vật và con người .

-Tầng cao khi quyển:tầng nằm trên tầng bình lưu ở đây không khí cực loãng .Có quan hệ trực tiếp với đời sống con người


Các câu hỏi liên quan