Tại sao trên trái đất có các địa hình khác nhau?

tại sao trên trái đất có các địa hình khác nhau

user-avatar

Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi một số địa mảng nằm kề nhau. Các địa mảng này có bộ phận nổi cao trên mực nước biển là lục địa, các đảo và có bộ phận trũng, thấp bị nước bao phủ là đại dương. Các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm. Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng, vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương. Nếu hai địa mảng xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc của chúng, đá sẽ bị nén ép, nhô lên thành núi. Đồng thời ở đó cũng sinh ra núi lửa và động đất.

Vậy nên vì địa mảng di chuyển gây ra vùng thì nổi cao trên mặt nước, vungc thì trũng thấp nên địa hình bề mặt Trái Đất khác nhau.


Các câu hỏi liên quan