Nêu thành phần của không khí

Câu 1 : nêu thành phần của không khí

Câu 2 : Nêu đặc điểm của các tầng khí quyển

Câu 3 : Gió là gì ?

Câu 4 : So sánh thời tiết và khí hậu , giống nhau và khác nhau ở điểm nào ?

Câu 5 : Nêu cách đo và cách tính nhiệt độ không khí ?

Câu 6 : Trên Trái Đất có mấy loại gió thổi ? và ở những đới nào ?

Câu 7 : Thế nào gọi là mưa ? Hãy nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới

Câu 8 : Ở Việt Nam thường xảy ra hiện tượng mưa nhiều hay mưa ít ? vì sao

Câu 9 : Vì sao khi leo núi càng lên cao càng thấy khó thở ?

user-avatar

Câu 7:

Câu 9 :

Vì càng lên cao nhiệt độ trong không khí càng giảm, lượng oxi cung cấp cho hô hấp bình thường giảm nên làm cho ta khi leo núi lên càng cao càng thấy khó thở .


Các câu hỏi liên quan