Nêu điểm giống và khác nhau của thời tiết và khí hậu

Câu 1 :

a, Nêu điểm giống và khác nhau của thời tiết và khí hậu.

b, Nêu nơi hình thành và đặc điểm khối khí nóng , lạnh, đại dương , lục địa

Câu 2 : Kể tên các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất. Tại sao các loại gió thôi đều bị lệch hướng.

HELP ME ! ( Làm giúp em vs , mai e thi rồi )-...

user-avatar

Câu 1a)- Giống nhau: là tập hợp các trạng thái của các yếu tố khí tượng xảy ra trong khí quyển.

- Khác nhau: thời tiết là hoạt động của các hiện tượng khí tượng trong các thời kì ngắn (ngày hoặc giờ), phạm vị nhỏ, ko ổn định ; khí hậu là các điều kiện không khí bình quân trong một thời gian dài, trở thành quy luật, phạm vi rộng, ổn định.

b)-Căn cứ vào nhiệt độ,người ta chia ra:khối khí nóng,khối khí lanh.

-Căn cứ vào mặt tiếp xúc bên dưới đại dương hay đất liền,người ta chia ra:khối khí đại dương và khối khí lục địa

-các khối khí nóng được sinh ra ở vùng có vĩ độ thấp có nhiệt độ cao
-các khối khí lạnh được sinh ra ở vùng có vĩ độ cao có nhiệt độ thấp
-các khối khí đại dương được sinh ra ở đại dương có độ ẩm cao
-các khối khi lục địa được sinh ra ở đất liền có độ ẩm nhỏ
vì vậy họ phân ra các khối khí khác nhau

2.Trên Địa Cầu có ba loại gió chính là: gió Tín Phong, gió Tây Ôn Đới, gió Đông Cực. Do sự vận động tự quay của Trái Đất Tín Phong và gió Tây Ôn Đới không thổi thẳng theo hướng kinh tuyến mà hơi lệch về phía tay phải ở nửa cầu Bắc và về phía tay trái ở nửa cầu Nam (nếu nhìn xuôi theo chiều gió thổi)Tín Phong và gió Tây Ôn Đới tạo thành hai hoàn lưu khí quyển quan trọng nhất trên bề mặt Trái Đất.


Các câu hỏi liên quan