Căn cứ vào đâu người ta chia ra các khối khí điểm

Căn cứ vào đâu người ta chia ra các khối khí điểm và tính chất của các khối khí

user-avatar

Dựa vào nhiệt độ, người ta chia ra các khối khí nóng và lạnh.

Còn dựa vào bề mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay lục địa, người ta chia ra khối khí đại dương hoặc lục địa


Các câu hỏi liên quan