Nguyên nhân nào sinh ra không khí?

Nguyên nhân nào sinh ra không khí?

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa?

user-avatar

Trả lời:

- Không khí được sinh ra qua quá trình quang hợp của không khí để tạo oxi và các chất khí khác được tạo từ những quá trình khác kết hợp với nhau.

- Gặp điều kiện thuận lợi ( gặp lạnh) thì hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti. Các hạt nhỏ vẫn tiếp tục bay lên cao , chúng tiếp tục va vào nhau nên sẽ ngưng tụ thành hạt nước to, các hạt nước trĩu nặng rơi xuống mặt đất tạo thành mưa.


Các câu hỏi liên quan