Trình bày sự vận động tự quay quanh trục và sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời?

Trình bày sự vận động tự quay quanh trục và sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt Trời ?So sánh hệ quả của hai sự chuyển động này

Các bạn ơi giúp mình mình sẽ nhờ các bạn của mình tick cho bạn nào trả lời nhanh nhất !!!!!maiminhf thi rồi các bạn ơi

user-avatar

Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời :

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông , trên một quỹ đạo có hình e-líp gần tròn .

- Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ .

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo , trục Trái Đất bao giờ cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không thay đổi .


Các câu hỏi liên quan