Trình bày quá trình tạo thành mây và mưa

trình bày quá trình tạo thành mây và mưa

user-avatar

Qúa trình tạo mây mưa : Khi hơi nước gặp lạnh , ngưng tụ tạo thành mây và các hạt nước nhỏ . Các hạt nước to dần và rơi xuống đất . Từ đó tạo thành Mưa


Các câu hỏi liên quan