Các đai khí áp trên trái đất?

các đai khí áp trên trái đất?

user-avatar

Có 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo
- Các đai khí áp phân bố ko liên tục mà bị chia cắt thành các khu khí áp riêng biệt


Các câu hỏi liên quan