Biển và đại dương có những sự vận động nào?

biển và đại dương có những sự vận động nào nêu nguyên nhân sinh ra dòng biển

user-avatar

Biển và đại dương có 3 vận động chính: sóng, thuỷ triều và dòng biển.

Nguyên nhân sinh ra dòng biển đó là do ảnh hưởng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất như Tín phong, gió Tây ôn đới,..

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan