Hồ có nguồn gốc từ đâu?

Câu 1:Hồ có nguồn gốc từ đâu ? Tác dụng của hồ?

user-avatar

- Hồ có nhiều nguồn gốc khác nhau:

+ Hồ vết tích của các khúc sông: hồ Tây ở Hà Nội

+ Hồ miệng núi lửa: hồ Tơ Nưng ở Plây ku

+ Hồ nhân tạo: hồ Thác Bà, hồ Trị An,..

- Hồ có nhiều tác dụng:

+ Du lịch

+ Cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt

+ Điều hoà khí hậu

+ Môi trường sống cho các loài thuỷ sản-


Các câu hỏi liên quan