Thủy chế là gì?

thủy chế là gì?

có mấy loại thủy chế?

tại sao lại gọi như vậy?

user-avatar

Thủy chế hay còn gọi là chế độ nhảy của 1 con sông trong 1 năm , tùy theo khí hậu là mùa mưa hay mùa khô để có được thủy chế khác nhau .

Phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ít hay nhiều , ta chia ra 2 loại thủy chế :

+Thủy chế đơn giản

+Thủy chế phức tạp

Vì thủy chế được cấu tạo theo tiếng Hán .


Các câu hỏi liên quan