Trên trái đất có bao nhiêu đới khí hậu?

Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu, đó là những đới nào? Trình bày giới hạn, đặc điểm khí hậu của đới nóng? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

user-avatar

-Trên Trái đất có 5 đới khí hậu:+nhiệt đới(đới nóng)

+ôn đới(ôn hòa)

+hàn đới(đới lạnh)

- Đới nóng (nhiệt đới):

+ Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều. + Lượng nhiệt: nóng quanh năm. + Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm. + Gió: thường hoạt động là gió Tín phong. -Việt Nam nằm trong đới nóng(nhiệt đới)

Các câu hỏi liên quan