Khí áp là gì?

khí áp là gì? Để đo khí áp người dùng dùng cụ gì? kể tên khí áp trên Trái Đất

user-avatar

- Khí áp: là sức ép của khí quyển lên bê mặt Trái Đất

- Dụng cụ đo khí áp: khí áp kế

- Có 4 đai khí áp cao và 3 đai khí áp thấp


Các câu hỏi liên quan