Khối khí ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta vào mùa đông?

Cho biết tên khối khí ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta vào mùa đông? Thời tiết vào mùa này như thế nào?
user-avatar

Từ tháng 11 đến tháng 3. Miền Bắc chịu tác động của khối khí lạnh phương Bắc thổi theo hướng đông bắc, thường gọi là gió mùa Đông Bắc.
- Gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa Đông lạnh ở miền Bắc: Nửa đầu mùa Đông thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm có mưa phùn ở ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.


Các câu hỏi liên quan