Nêu cách tính lượng mưa trung bình ngày, tháng, năm

Nêu cách tính lượng mưa trung bình ngày, tháng, năm.

Nêu cách tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm.

user-avatar
-Tính trung bình ngày: lấy tổng lượng mưa trong ngày chia cho số lần đo -Tính trung bình tháng: tổng lượng mưa các ngày trong tháng chia cho số ngày trong tháng đó -Tính trung bình năm: tổng lượng mưa các tháng trong năm chia cho 12 tháng Nhiệt độ trung bình ngày: Tổng nhiệt độ trong ngày chia cho số lần đo -Nhiệt độ trung bình tháng: tổng nhiệt độ các ngày trong tháng / số ngày trong tháng. -Nhiệt độ trung bình năm: tổng nhiệt độ các tháng trong năm / 12

Các câu hỏi liên quan