Ví dụ về thời tiết và khí hậu ở địa phương em?

Lấy ví dụ về thời tiết, khí hậu ở địa phương em.

Ai nhanh mik tick cho nha!!

user-avatar

Ví dụ:

Thời tiết: Hôm nay là ngày nắng.

Khí hậu: Tháng 4 đến tháng 11 là mùa mưa.


Các câu hỏi liên quan