Động đất, núi lửa là gì?

Động đất, núi lửa là gì? Nêu tác hại của chúng.

( giúp mk nha các bn, ai nhah mk tick cho)

user-avatar

-động đất là hiện tượng xảy ra đột ngột từ 1 điểm ở dưới sâu trong lòng đất làm cho các lớp đất đá ở gần mặt đất bị rung chuyển

+tác hại những trận động đất lớn làm cho nhà cửa, đường xá, cầu cống bị phá hủy... gây thiệt hại lớn về người và tài sản

-núi lửa là hình thức phun trào Mắc ma ở dước sâu lên mặt đất

+tác hại cho bụi và dung nham của núi lửa có thể vùi lấp, thiêu cháy các thành thị, làng mạc, ruộng nương gây thiệt hại lớn về người và tài sản


Các câu hỏi liên quan