Nêu hiểu biết của em về các tầng của lớp vỏ khí

1 nêu hiểu biết của em về các tầng của lớp vỏ khí

2 vẽ mô hình sự phân chia các đới mô hình khí hậu

user-avatar

1. Nêu hiểu biết của em về các tầng của lớp vỏ khí ?

Tầng đối lưu Tầng bình lưu Các tầng cao của khí quyển

- Vị trí: 0 - 16km.
- Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.
- Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.
- Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,...
- Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Vị trí: từ 16 - 80km.

- Có ít các dòng đối lưu xoáy mạnh.

- Tầng bình lưu ấm hơn phần trên của tầng đối lưu, chủ yếu là do tầng ôzôn trong tầng bình lưu hấp thụ bức xạ cực tím của Mặt Trời.

- Vị trí: từ 80 km trở lên.

- Không khí cực loãng.

- Hầu như không có quan hệ trực tiếp với đời sống con người.


Các câu hỏi liên quan