Nêu đặc điểm của đới khí hậu ôn đới

1/ Nêu đặc điểm của đới khí hậu ôn đới

2/ Về mùa hạ, những miền gần biển có không khí như thế nào? Về mùa đông, những miền gần biển có không khí như thế nào?

3/ Vai trò của chất mùn trong lớp thủ nhưỡng là gì?

4/ Không khí ở nhiệt độ 200C chứa lượng hơi nước là bao nhiêu? Không khí ở nhiệt độ 0oC chứa lượng hơi nước là bao nhiêu?

5/ Nguyên nhân hình thành mỏ nội sinh? Nơi nào hình thành mỏ khoáng sản?

6/ Nguyên nhân hình thành nên các hồ

user-avatar

Câu 1:

*Khí hậu ôn đới:

- Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc, từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam

- Có góc chiếu của mặt trời yếu, lượng nhiệt trung bình, các mùa thể hiện rõ trong năm

- Gió thường xuyên thổi là gió Tây ôn đới

- Lượng mưa khoảng 500mm - 1000mm

Câu 2:

- Vào mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền. Ngược lại về mùa đông, những miền gần biển lại ấm hơn trong đất liền. Vì những miền gần biển chịu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí ở biển và đại dương

Câu 3:

- Vai trò của chất mùn trong lớp thổ nhưỡng rất quan trọng. Là nguồn thức ăn dồi dào, cung cấp những chất cần thiết cho thực vật tồn tại và phát triển

Câu 4:

- Không khí ở nhiệt độ 20 độ chứa 17g/m3 lượng hơi nước

- Không khí ở nhiệt độ 0 độ chứa 2g/m3 lượng hơi nước

Câu 5:

- Mỏ nội sinh được hình thành do quá trình mắcma phun trào hoặc do mắcma bị đẩy lên gần bề mặt Trái đất tạo thành

- Mỏ khoáng sản là nơi có nhiều khoáng sản có ích, có thể khai thác và sử dụng

Câu 6:

- Hồ có nhiều nguồn gốc hình thành:

+ Hồ vết tích của các khúc sông cũ

+ Hồ miệng núi lửa (đã tắt)

+ Hồ nhân tạo do con người tạo nên


Các câu hỏi liên quan