Vì sao trạng thái lớp vật chất trung gian lại tồn tại từ quánh dẻo dạng lỏng?

Giải thích vì sao trạng thái lớp vật chất trung gian lại tồn tại từ quánh dẻo dạng lỏng

user-avatar

Trả lời:

Vì ở lớp trung gian rất nóng đã nung chảy các vật chất ở đó,có vài vật chất được nung chảy đến lỏng và từ lớp quánh dẻo chảy xuống lớp lỏng nên trạng thái lớp trung gian từ quánh dẻo đến lỏng.


Các câu hỏi liên quan