Hãy nêu sự vận động của nước biển và đại dương?

Câu 1: Các đới khí hậu trên Trái Đất, giới hạn?

Câu 2: Hãy nêu sự vận động của nước biển và đại dương?

Câu 3: Thế nào là hồ, phân loại hồ. Cho vd:-

Câu 4: Dụng cụ đo mưa, nhiệt độ không khí, khí áp, độ ẩm của không khí.

Câu 5: Thế nào là sông, đặc điểm và vai trò cảu sông?

Giúp mình hoàn thành đề cương với !!!

user-avatar

Câu 1

a. Đới nóng (hay nhiệt đới)
– Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
– Gió thổi thường xuyên: Tín phong
– Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.
b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)
– Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
– Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
– Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới
– Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm
c. Hai đới lạnh (hay hàn đới)
– Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.
– Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.
– Gió đông cực thổi thường xuyên.
– Lượng mưa trung bình 500mm.


Các câu hỏi liên quan