Nêu đặc điểm của loại gió?

Nêu đặc điểm của loại gió;

Gió tín phong

Gió Đông cực

user-avatar

Đặc điểm của gió Tín phong:

-Nguồn gốc:Xuất phát từ trung tâm cao áp trên biển Thái Bình Dương thổi về Xích đạo

-Hướng gió:Đông Bắc

-Thời gian hoạt động:Quanh năm

-Phạm vi hoạt động:Từ vĩ tuyến 60'B trở vào

Đặc điểm của gió Đông cực:Thổi khoảng vĩ độ 90'B và N về vĩ độ 60'B và N


Các câu hỏi liên quan