Trên trái đất những nơi có lượng mưa lớn là ở đâu?

Trên trái đất những nơi có lượng mưa lớn là ở đâu?

user-avatar

Những nơi có lượng mưa lớn trên Trái Đất:

-Thành phố Cherrapunji ở Ấn Độ

-Thành phố Ikike ở Chi-lê


Các câu hỏi liên quan