Phân biệt thời tiết với khí hậu

phân biệt thời tiết vs khí hậu. tại sao phải dự báo thời tiết

nhận xét và giải thích nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ

khí áp là gì? xác định các đai khí áp. vẽ sơ đồ các đai khí áp

trình bày đặc điểm các đới khí hậu trên Trái Đất

user-avatar

Khí áp là sức ép của khí quyển lên trên bề mặt Trái Đất.


Các câu hỏi liên quan