Núi lửa phun để lại tác hại như thế nào?

1 Núi lửa phun để lại tác hại như thế nào?

2 Tại sao khi sử dụng bản đồ trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?

3 Vì sao khi quan sát đường đồng mức người ta biết được sườn nào dốc hơn?

4 Vì Sao nói vỏ Trái Đất là lớp quan trọng nhất?

user-avatar

Trả lời 2 : Khi sử dụng bản đồ trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải tại vì hệ thống của kí hiệu bản đồ rất đa dạng nên khi đọc bản đồ , trước hết chúng ta cần tìm đọc bảng chú giải để nắm được đầy đủ ý nghĩa và nội dung của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ .


Các câu hỏi liên quan