Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Câu 1 : Nguyên nhân , diễn biến , kết quả , ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938 .

Câu 2 : Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 179 TCN -> năm 938 theo bảng :

Thời gian , sự kiện , nhân vật chính , kết quả , ý nghĩa .

Câu 3 : Diễn biến và kết quả khởi nghĩa Hai Bà Trưng .

Câu 4 : Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ?

Giúp mik nha !!! Ai nhanh nhất mik tik cho !!! Thanks .

user-avatar

Câu 1 : Nguyên nhân , diễn biến , kết quả , ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938 .

Diễn biến:

- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm.
- Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...).
- Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước.

Kết quả:

Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.
Nguyên nhân thắng lợi :

+ Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta khi hưởng ứng cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo, đóng góp sức lực của mình để xây dựng được trận địa cọc lớn trên sông Bạch Đằng.

+ Do sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền và của tướng lĩnh, đã biết phát huy sức mạnh của dân tộc, biết sử dụng và phát huy các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết phát huy sở trường "thuỷ chiến" của dân tộc ta để giành thắng lợi.

Ý nghĩa :

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

Câu 2 : Lập bảng

Sự kiện Thời gian Nhân vật chính Kết quả Ý nghĩa
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40 Hai Bà Trưng Giữ được quyền tự chủ trong 3 năm

- Thể hiện tinh thần yêu nước. Vai trò của người phụ nữ trong giải phóng dân tộc

Khởi nghĩa Bà Triệu Năm 248 Bà Triệu Thất bại Tiêu biểu cho tinh thần yêu nước ,ý chí quyết tâm dành lại quyền độc lập, tự chủ
Khởi nghĩa Lý Bí Năm 542 Lý Bí Nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ ra đời Lòng yêu nước, ý chí giành lại độc lập dân tộc
Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán Năm 930 Dương Đình Nghệ Dương Đình Nghệ tự xưng Tiết độ sứ Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta
Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Năm 905 Khúc Thừa Dụ Giành được thắng lợi căn bản Lật đổ ách thống trị của nhà Đường, giành độc lập tự chủ
Chiến thắng trên sông Bạch Đằng Năm 938 Ngô Quyền Giành quyền tự chủ

Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.


Các câu hỏi liên quan

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm nào?

PHẦN I.TRẮC NGHIỆM .Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất :

Câu 1: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào:

A. Năm 938 B. Năm 939 C. Năm 940 D. Năm 941

Câu 2: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào?

A. Mùa xuân năm 545 B. Mùa xuân năm 546

C. Mùa xuân năm 547 D. Mùa xuân năm 548

Câu 3: Câu nói: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi-..đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!" là câu nói của:

A. Bà Trưng Trắc B. Bà Triệu

C. Bà Trưng Nhị D. Bà Lê Chân

Câu 4: Năm 679, nhà Đường đổi tên nước ta là gì?

A. Giao châu B. Vạn Xuân C. Âu lạc D. An Nam đô hộ phủ

Câu 5: Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu?

A. Hát Môn B. Long Biên C. Mê Linh D. Cổ Loa.

Câu 6: Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt?

A. Vì sắt là kim loại quý B. Vì họ dùng sắt để chế tạo vũ khí

C. Sợ dân ta chế tạo vũ khí chống lại họ D. Vì họ muốn chiếm nhiều sắt của ta.

Câu 7: Mai Thúc Loan chọn nơi nào để xây dựng căn cứ?

A. Thái Bình B. Đường Lâm C. Sa Nam D. Luy Lâu

Câu 8: Vì sao Phùng Hưng kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

A. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Đường

B. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán

C. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Ngô

D. Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương

Giúp mình với mai mk thi rồi

Ai trả lời trước mk tick cho