Niên đại của những hiện vật cách ngày nay là bao nhiêu?

Ở những nơi đó người ta tìm thấy những gì ? Niên đại ( thời gian ) của những hiện vật cách ngày nay là bao nhiêu ?

user-avatar

Tìm thấy hài cốt của người tối cổ .

Cách đây khoảng 3 - 4 triệu năm , cách ngày nay hàng vạn năm

tick nha


Các câu hỏi liên quan