cho hình thang cân abcd . chứng minh : a,b,c,d thuộc đường tròn

Các câu hỏi liên quan