một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau 15s ô tô dừng lại, vận tốc của ô thô sau 5s kể từ khi giảm ga là bao nhiêu ?

Các câu hỏi liên quan