So sánh sự tiến hóa ở đẻ con có nhau thai và đẻ trứng

Trình bày sự tiến hóa sinh sản trực tiếp có nhau thai so với sự phát triển qua biến thái ở giới động vật.

Giúp mk vs

user-avatar

hiện tượng đẻ con có nhau thai tiến hóa hơn đẻ trứng vì +đối với lớp thú chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai để nuôi thai,nhiệt độ trong cơ thể mẹ rất thích hợp cho sự phát triển của phôi thai

+phôi được bảo vệ tốt hơn trong cơ thể mẹ,không bị ảnh hưởng xấu từ môi trường và không bị động vật khác ăn thịt

+sau khi đẻ con thì con non sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường ,khỏe mạnh còn đẻ trứng thì:

+trứng không nở đều ,khi đẻ trứng thì phải có môi trường thích hợp thì trứng mới nở

+sau khi nở thì con non sẽ yếu ớt,và rất khó có thể chống chịu được những ảnh hưởng của môi trường

=> vì vậy ,hiện tượng đẻ con có nhau thai sẽ tiến hóa hơn hiện tượng đẻ trứng


Các câu hỏi liên quan